Medarbejdere

Christian Ditlev Hindkjær

Advokat (H), indehaver

Persondata:
Født den 5. juni 1975
Cand.jur. i 2002
Advokat i 2005
Møderet for Landsretten i 2008
Møderet for Højesteret i 2013
Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret i 2016
Certificeret mediator i 2017
Certificeret voldgiftsdommer i 2017

Advokat Christian Ditlev Hindkjær er en erfaren procesadvokat, der siden 2002 primært har beskæftiget sig med rets- og voldgiftssager med hovedvægt på erhvervs- og erstatningsretlige forhold.

Christian Ditlev Hindkjær er specialist i førelse af større og mere komplicerede rets- og voldgiftssager, og har blandt andet ført et stort antal sager vedrørende professions- og ledelsesansvar, prospektansvar, kontraktuel misligholdelse, erstatning udenfor kontrakt, offentlige myndigheders erstatningsansvar samt forsikringsret. Christian Ditlev Hindkjær forestår derudover gennemførelse af advokatundersøgelser, ligesom han fungerer som voldgiftsdommer.

Christian Ditlev Hindkjær repræsenterer både danske og internationale klienter samt offentlige myndigheder.

Direkte tlf.: +45 30 30 13 08
E-mail: chi@hindkjaerlaw.com

Rune Ravnborg

Advokat

Persondata:
Født den 24. marts 1986

Rune Ravnborg har stor erfaring fra erhvervslivet, hvor han blandt andet har arbejdet for forsikringsselskaber, og han har i den sammenhæng udviklet en særlig begavelse i relation til proces.

Direkte tlf.: +45 60 23 63 42
E-mail: rur@hindkjaerlaw.com

Camilla Danielsen

Advokatsekretær/økonomiansvarlig

Camilla Danielsen er processekretær med speciale i den praktiske håndtering af specielt større rets- og voldgiftsager.

Camilla Danielsen er derudover uddannet markedsøkonom i 2001 og forestår firmaets økonomifunktion.