Voldgiftsdommer

Advokat Christian Ditlev Hindkjær er både certificeret mediator og voldgiftsdommer og fungerer som opmand i flere forskellige sammenhænge.

Advokat Christian Ditlev Hindkjær har desuden været konstitueret landsdommer i Vestre Landsret og har således også erfaring med dommergerningen herfra.