Undersøgelseskommissioner

Advokat Christian Ditlev Hindkjær fungerer som bisidder for klienter, der involveres i undersøgelseskommissioner.

En undersøgelseskommission er en ikke-dømmende myndighed, der nedsættes af Folketinget for at undersøge og afdække nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning med henblik på at redegøre for et konkret begivenhedsforløb. En undersøgelseskommission kan desuden få til opgave at vurdere, hvorvidt det offentlige har grundlag for at stille nogen til ansvar i forbindelse med det begivenhedsforløb, som er genstand for undersøgelsen.

Advokat Christian Ditlev Hindkjær har blandt andet erfaring fra Undersøgelseskommissionen om SKAT.