Rets- og voldgiftssager

Advokatfirmaet Hindkjær beskæftiger sig udelukkende med konfliktløsning, og herunder primært førelse af erhvervsretlige rets- og voldgiftssager.

Firmaet har dermed også den helt udprægede og indgående proceserfaring, som ganske enkelt er altafgørende for at opnå et gunstigt resultat i forbindelse med større og mere komplicerede rets- eller voldgiftssager.

I det engelske retssystem er det som udgangspunkt kun en bestemt type advokat – den såkaldte ”barrister” – der må give møde for de engelske retter, mens de almindelige advokater – ”solicitors” – alene kan rådgive, men som udgangspunkt ikke give møde for retten.

I Danmark består der ikke et tilsvarende system, men der er ingen tvivl om, at man i forbindelse med retssager af en vis størrelse og/eller kompleksitet bør anvende en egentlig procesadvokat – den danske udgave af en barrister.