Prospektansvar og de børsretlige oplysningsforpligtelser

Advokatfirmaet Hindkjær har ført et betydeligt antal sager vedrørende prospektansvar og er et af landets førende og mest erfarne firmaer i relation til dette speciale.

Firmaet fører både sager for og imod de mange forskellige interessenter, der typisk er involveret i en prospektudarbejdelse – herunder i særdeleshed udbyderne og køberne samt diverse rådgivere, typisk advokater og revisorer, men i de større sager også investeringsbanker mv.

Sagerne er typisk komplicerede både i relation til faktum og jura og fordrer indgående erfaring med såvel det juridiske speciale som den praktiske håndtering af sagerne, herunder f.eks. sikringen af afbrydelse af forældelsesfrister i relation til den samlede gruppe af eventuelle erstatningsansvarlige/i relation til eventuelle solidarisk hæftende interessenter.

Advokatfirmaet Hindkjær fører tilsvarende sager mod børsnoterede selskaber og disses ledelser, hvis de børsretlige oplysningsforpligtelser tilsidesættes og medfører tab for investorer grundet manglende eller fejlagtige meddelelser til markedet.

Advokatfirmaet Hindkjær udarbejder endeligt legal opinions/second opinions til brug for Third Party Funding af prospektansvarssager.