Professions- og ledelsesansvar

Advokatfirmaet Hindkjær er et af landets absolut førende advokatfirmaer i relation til sager vedrørende professions- og ledelsesansvar og firmaet har ført et betydeligt antal sager herom.

Professions- og ledelsesansvar udgør således et af firmaets kernekompetencer, og for så vidt angår ledelsesansvar, fører firmaet både sager for og imod ledelsesmedlemmer fra alle typer af virksomheder, lige fra børsnoterede selskaber til mindre virksomheder.

Advokat Christian Ditlev Hindkjær har en omfattende og unik erfaring fra nogle af danmarkshistoriens største ledelsesansvarssager, omfattende sager mod ledelserne i de historiske sager vedrørende krakkede banker og tilsvarende historiske sager vedrørende børsskandaler, hvor selskaber er gået konkurs eller har oplevet massive kursfald kort efter en børsnotering.

Firmaet har desuden ført et omfattende antal sager for og/eller imod advokater, revisorer, ejendomsmæglere, byggesagkyndige, arkitekter, ingeniører, forsikringsmæglere og investeringsforeninger.

Professionsansvarssagerne er typisk karakteriseret ved, at de fordrer et indgående kendskab, ikke blot til de respektive retsgrundlag, men i særdeleshed til normerne, terminologierne og den faktiske og praktiske erhvervsudøvelse indenfor de pågældende erhvervsområder. Advokatfirmaet er netop i besiddelse af en sådan dybdegående viden, der blandt andet kan være afgørende i forbindelse med indhentelse af udtalelser fra faggruppernes respektive disciplinære nævn samt gennemførelse af syn og skøn mv.

Advokatfirmaet Hindkjær udarbejder også legal opinions/second opinions til brug for Third Party Funding af ledelsesansvarssager.