Økonomisk kriminalitet

Advokatfirmaet Hindkjær repræsenterer sigtede og tiltalte i sager om økonomisk kriminalitet, typisk i forbindelse med en sideløbende ledelsesansvarssag.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet er ofte komplicerede, og det er væsentligt at få en advokat, der henholdsvis kan forstå de komplicerede sammenhænge, og som har erfaring med at videreformidle disse til SØIK på en konstruktiv måde.

Det er desuden typisk væsentligt at sikre, at medieomtale undgås i videst mulig udstrækning. De bedst håndterede straffesager er dem, der afsluttes med påtaleopgivelse, og uden at der har været nogen form for medieomtale.

Advokatfirmaet har netop erfaring med at beskytte sigtede og tiltalte bedst muligt i denne henseende.