Kontraktuel misligholdelse

Advokatfirmaet Hindkjær har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager vedrørende kontraktuel misligholdelse, herunder primært i nationale og internationale handelsforhold, men også vedrørende franchiseaftaler og overdragelsesaftaler.

Sager mellem samhandelspartnere fordrer ofte en speciel behandling under hensyntagen til og respekt for eksisterende og fremadrettede relationer til medkontrahenter, således at en konkret konflikt kan løses professionelt gennem retten eller voldgiftsretten, uden at dette påvirker den fremadrettede relation negativt.

Advokat Christian Ditlev Hindkjær fungerer også som voldgiftsdommer i sager om kontraktuel misligholdelse.