Insolvensretlige sager herunder sager vedrørende omstødelse

Advokatfirmaet Hindkjær har betydelig erfaring med førelse af insolvensretlige sager.

Den overvejende del af sagerne har drejet sig om omstødelseskrav eller erstatningskrav, herunder på baggrund af uretmæssige konkursbegæringer.

Advokatfirmaet har desuden indgående erfaring med førelse af erstatningssager vedrørende overdragelse af insolvente virksomheder. Disse sager har dog oftest karakter af ledelsesansvarssager.