Forvaltningsret herunder offentlige myndigheders erstatningsansvar og ekspropriation

Advokatfirmaet Hindkjær har indgående erfaring med førelse af sager mod offentlige myndigheder, både for så vidt angår bebyrdende forvaltningsakter i form af påbud og afslag mv., men også sager vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar, f.eks. i forbindelse med ugyldige forvaltningsakter.

Advokatfirmaet har tilsvarende ført en række sager om erstatning i forbindelse med ekspropriation. Erfaringen i disse sager er desværre, at man typisk skal helt til Højesteret for at få den korrekte erstatning.