Erstatning uden for kontrakt

Advokatfirmaet Hindkjær har stor erfaring med førelse af retssager om erstatning uden for kontrakt.

Disse retssager drejer sig typisk og primært om erhvervsdrivendes erstatningsansvar over for tredjemand i forbindelse med erhvervsudøvelse.

Der kan f.eks. være tale om skade på tredjemands ejendom i form af bygnings- eller tingsskade samt forureningsskader. Sagerne drejer sig desuden jævnligt om det såkaldte principalansvar, altså den erhvervsdrivendes hæftelsesansvar i relation til sine medarbejdere.

Firmaet fører ikke sager om personskade.