Dansk skatteret i internationalt perspektiv

Advokatfirmaet Hindkjær rådgiver udenlandske virksomheder og personer om forståelsen af danske skatteregler af relevans for udlændinges investeringer i danske aktiver, herunder den danske forståelse af relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster mv., f.eks. i forbindelse med investeringer i aktier og anparter i danske virksomheder.